Polityka prywatności

Administrator i przetwarzanie danych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Art and Progress z siedzibą w Warszawie (00-194), ul. Dzika 4A/42 (dalej: “Administrator“). Dane pozyskaliśmy w serwisie internetowym pod domeną unfolded.pl (dalej: “Serwis“).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: shop@unfolded.pl lub pisemnie na adres: Fundacja Art and Progress ul. Dzika 4A/42, 00-194 Warszawa.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem (dalej: „Umowa”), do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego Unfolded, i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 4. W szczególności, Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie za pośrednictwem formularzy przetwarzamy w celu:
  1. realizacji i wykonania Umowy,
  2. marketingowym, w szczególności w celu przesyłania newslettera oraz realizacji innych akcji marketingowych, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu. Takie informacje przesyłamy na podstawie Twojej zgody,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  4. dochodzenia lub obrony naszych interesów związanych z korzystaniem z Serwisu, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji w Serwisie, wykonania Umowy, w tym realizacji Twojego zamówienia. Twoje dane jako użytkownika Serwisu będziemy przechowywać aż do czasu, kiedy usuniesz swoje konto, co będzie równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie. W każdej chwili przysługuje Ci również prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy.
 6. Będziemy przetwarzać Twoje dane pozyskane za pośrednictwem Serwisu w celach marketingowych tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu. Dane niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu przechowujemy do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 7. W związku z realizacją usług, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę Serwisu, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie oraz hostingowe.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem e-mail kontakt@unfolded.pl lub pisemnie na adres: ul. Dzika 4A/42, 00-194 Warszawa.
 11. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 13. W Serwisie wdrożone zostały rozwiązania, które zapewniają należyty poziom ochrony Twoich danych, w szczególności certyfikat SSL oraz kod Serwisu, spełniający należyty poziom ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies

 1. Przeglądanie Serwisu, w zależności od konfiguracji przeglądarki na Twoim urządzeniu oraz udzielonej zgody, może się wiązać z zapisaniem na Twoim urządzeniu plików Cookies, które w rzeczywistości są plikami tekstowymi, zapisywanymi podczas przeglądania Serwisu.
 2. W plikach Cookies przechowujemy anonimowe informacje o użytkownikach w celu:
  1. optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  2. utrzymanie Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musisz na każdej podstronie logować się ponownie.
 3. Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików Cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
 4. Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików Cookies dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików Cookies.
 5. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików Cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików Cookies na komputerze.